(IT) Architectuur en het architectuur denken in de IT is een aantal jaar geleden ontstaan om te borgen dat IT systemen makelijker mee konden bewegen met de ontwikkeling van de business.  De business klaagde over gebrekkige IT systemen en langdurige IT projecten.  IT afdelingen vonden dat de business niet goed wist wat ze wilde. Kortom er heerst een kloof tussen IT en business.

De continue dialoog met de business is een duidelijke meerwaarde van het architectuur denken. Hieronder ontstaat een beter beeld bij wat de business op de middellange en lange termijn wil. Het vermogen om de toekomst te voorspellen maakt deze dialoog lastig. Immers, bijna niemand had de kredietcrisis voorspeld. Dit maakt dat architecten in hun werk moeten zoeken naar de balans tussen voorspellen en achteraf aan kunnen passen van architecturen( predict or adjust).

Lees meer over architectuur, aanpak en complexiteit

 

Comments are closed.

PageLines