Onderzoek geeft aan dat een groot deel van de projecten achteraf niet voldoet aan de verwachtingen.  Opdrachtgevers worden regelmatig geconfronteerd met budgetoverschrijdingen, vertragingen en  minder functionaliteit. In mijn eigen loopbaan heb ik inmiddels ervaring met 50 projecten of opdrachten. Een groot deel is succesvol afgerond.

Het succes van een  project wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aanpak, complexiteit en ambities.  Bij veel opdrachtgevers wordt Prince2 als projectaanpak gehanteerd. Het is de rol van de projectmanager om de juiste aanpak hierbinnen voor te stellen aan de opdrachtgever. Eventueel kunnen ook elementen uit Prince2 te gehanteerd worden.  Hierbij is Prince2 toch vooral een middel om projecten goed te ‘managen’ en geen doel op zich.

Met een achtergrond in change management ervaar ik dat veel aanpakken voor IT projecten als aanpakken uit de scientific management school.  Kenmerkend zijn de focus op standaardisering, “one best way of working” en micro management.

Kenmerken voor mijn aanpak is dat ik IT projecten zie als veranderprojecten.  De introductie van IT systemen in de laatste decennia heeft tot veranderingen geleid. Een projectaanpak waarin eerst een analyse gemaakt wordt van de organisatie en nagedacht wordt over welke interventies gepleegd worden tijdens de realisatie en implementatie van het IT systeem . Gedurende het project wordt voldoende aandacht besteed aan communicatie met de gebruikers en het alignen van de business.

Lees meer over projectmanagementambitie and complexiteit.

 

Comments are closed.

PageLines