Meteen naar de inhoud

The science and art of Scrum Teams DevOps Teams DYA Teams Product Teams Business Teams Cyberdefense Teams SAP (Activate) Teams

Belang van teams

Meer en meer werk wordt door teams uitgevoerd. Werkte in 1987 nog 28 % van de werknemers van bedrijven in teams. Steeg dit in 1995 naar 68 % en tot zeker 70 % nu (1). Steeds meer organisaties omarmen Scrum, Agile en DevOps en plaatsen teams centraal in hun organisatie en ontdekken de positieve impact op de business. Andere domeinen zoals marketing en communicatie, HR, Cyberdefense, etc nemen agile principes over.

In 2015 kreeg ik de mogelijkheid om Cyberdefence teams te trainen en te coachen in Scrum, Kanban en Lean. Al snel merkte ik bepaalde aspecten van Scrum minder goed werkte omdat de teams geen ‘echte’ teams waren. Teamleden pakten individuele taken op en ze waren niet van elkaar afhankelijk om het team doel te halen.  De sleutel van de verandering was om team leden bewust samen aan taken te laten werken.

De wetenschap achter teams

Naar aanleiding van deze ervaring ben ik team onderzoek gaan bestuderen. Ik merkte dat de geestelijk vaders van Scrum, Ken Schwaber en Jeff Sutherland, veel best practices van team onderzoek gebruikt om high performing teams te creëren. Voorbeelden hiervan zijn: 7+/- 2 regel voor de minimale en maximale omvang van een team. De scrum rollen en het belang van een team doel en sprint doel.

In het onderzoek ben ik opzoek gegaan naar het meetbaar maken van de ontwikkeling van een team. Hiermee wil ik objectiever kunnen vaststellen waar een team staat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast is het mogelijk om een team te vergelijken met andere teams.

Het resultaat van dit onderzoek is een team assessment gebaseerd op de volgende elementen:

  1. Team Diagnostic Survey (2)
  2. De Vijf Frustraties Van Teamwork (5 Dysfunctions of a team) (3)
  3. Big 5 personality en Fusion (4)

Kunst van het interveniëren

Ieder team is uniek en vergt weer een andere aanpak om te verbeteren. De team assessment geeft hiervoor aanknopingspunten. Het is de kunst om met deze aanknopingspunten het gesprek aan te gaan met het team en het team te verbeteren.

Resultaat

In 2018 heb ik onder andere de team diagnostic survey gebruikt in een agile transitie waarin 13 cyberdefense teams getraind en gecoacht werden in Scrum, Kanban en Lean. Bij aanvang van de transitie heb ik een nulmeting gedaan met onder andere de team diagnostic survey. Aan het einde van de transitie heb team meting nog een keer herhaald. De resultaten waren:

  • team volwassenheid groeide met 20 tot 50%.
  • team enabling conditions verbeterde met 20%
  • de team voorspelbaarheid (levert een team wat aan het begin van een kwartaal is gepland) steeg in 3 kwartalen van 16% naar 59% en 75%. 

Bronnen

(1)  Thomas Cummings, Organization Development & Change, 2009

(2) Wageman, Hackman & Lehman. (2005). Team Diagnostic Survey: Development of an Instrument. Journal of Applied Behavioral Science. 41, 4, 373-398.

(3) Patrick Lencioni, De Vijf Frustraties Van Teamwork en hoe die te verhelpen (The Five Dysfunctions of a Team), 2002

(4) Dave Winsborough, Fusion: the Psychology of Teams, 2017

De titel van deze pagina is geïnspireerd door “The science and art of great teams” van 6 Team Conditions.